Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50

Bạn đang muốn biết khối lượng và độ dày của một cây sắt hộp mạ kẽm vuông là bao nhiêu?

Bạn đang muốn biết giá hiện tại của một cây sắt hộp mạ kẽm là bao nhiêu?

Sắt hộp mạ kẽm có rất nhiều kích thước và khối lượng riêng khác nhau chẳng hạn như sắt hộp mạ kẽm 20 x 20, 25 x 25, 40 x 40, 50 x 50, sắt hộp mạ kẽm tròn,…  mỗi loại, mỗi kích thước sẽ có những công dụng khác nhau để phù hợp với công trình, công việc mà bạn cần cho công việc của mình. Dưới đây tôi sẽ nói về khối lượng trung bình của mỗi cây, của từng loại sắt vuống.

sắt hộp mạ kẽm 20 x 20
Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20

Sắt hộp mạ kẽm vuông 20×20

Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 khối lượng 3.54 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 khối lượng 3.87 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 khối lượng 4.2 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 khối lượng 4.83 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 khối lượng 5.14 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 khối lượng 6.05 Kg/cây

 Sắt hộp mạ kẽm vuông 25×25

Sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 khối lượng 4.48 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 khối lượng 4.91 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 khối lượng 5.33 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 khối lượng 6.15 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 khối lượng 6.56 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 khối lượng 7.75 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 khối lượng 8.52 Kg/cây

Sắt hộp mạ kẽm vuông 40×40

Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 khối lượng 5.88 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 khối lượng 7.31 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 khối lượng 8.02 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 khối lượng 8.72 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 khối lượng 10.11 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 khối lượng 10.8 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 khối lượng 12.83 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 khối lượng 14.17 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 khối lượng 16.14 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 khối lượng 17.43 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 khối lượng 19.33 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 khối lượng 20.57 Kg/cây

 Sắt hộp mạ kẽm vuông 50×50

Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 khối lượng 10.09 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 khối lượng 10.98 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 khối lượng 12.74 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 khối lượng 13.62 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 khối lượng 16.22 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 khối lượng 17.94 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 khối lượng 20.47 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 khối lượng 22.14 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 khối lượng 24.6 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 khối lượng 26.23 Kg/cây
Sắt hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 khối lượng 27.83 Kg/cây

Do giá sắt thép thay đổi theo từng ngày nên tôi sẽ không đề cập trong bài viết này, để biết thêm chi tiết về GIÁ và các loại sắt hộp mạ kẽm khác: sắt hộp mạ kẽm 20 x 40, 30 x 60, 40 x 80, 50 x 100…  vui lòng liên hệ với TÔI để được giải đáp hoặc tham khảo website: sanda.vn

Hoàng Trọng Mạnh.

Thông tin liên hệ: 0902 907 456

Email: manhht.sanda@gmail.com

Trang web: www.sanda.vn

Liên hệ với chủ trang : www.HoangTrongManh.com

Facebook cá nhân : facebook.com/hoangtrongmanh79

Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

About Hoàng Trọng Mạnh

6 comments

  1. Xin chào bạn!
    Giá sắt hộp mà kễm 50×50 hôm nay là bao nhiêu vậy bạn?
    Cảm ơn bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *